Csábítási Tippek

Vyplň a vyhraj!

Buď nemilosrdne úprimný! Bez obáv vyjadri svoj názor! Sme zvedaví! Podmienkou pre účasť v súťaži je úprimné vyplnenie dotazníka! Otázky nájdeš pod obrázkom!

Pri stlačení klávesy Ctrl vieš označiť aj viac vôní.

Pokús sa vyjadriť vlastnými slovami v niekoľkých vetách.

Pokús sa vyjadriť vlastnými slovami v niekoľkých vetách.